ВКЛЮЧИ се в Резиденция Баба Climartistique – до 20-ти май!

ВОДА и ХЛЯБ. КАК ДА ЗАПАЗИМ И ОБОГАТИМ НАСЪЩНОТО в селата? 

Включи се в артистичната Резиденция Баба 2022, за да представиш отговори чрез изкуството си!

11-ти – 26-и ЮНИ / с. Горно Пещене (Враца)

Краен срок за кандидатстване: 20-ти май 2022

ТЕМА

Водата и хлябът са код за насъщното – за най-важното за оцеляването на човека. Назад във времето тези символи на насъщното са били базирани на познание, традиция и бит, които са се предавали от поколение на поколение. Сега те имат различен смисъл, свързан със съвременния начин на живот и прекъснатата връзка между поколенията. Основният въпрос, който си поставяме с тази резиденция, е: Кое е насъщното в селата в момента и как да го запазим и ОБОГАТИМ? 

Качеството на водата, храната и въздуха често са причините, които ни водят до избора да заживеем или да продължим да живеем в село. Този избор, от своя страна, означава и неизбежното намаляване на достъпа ни до разнообразни и съвременни културни продукти и преживявания. Коя от тези нужди е насъщна от и защо сме принудени да правим избор – между чиста среда и храна и пълноценен достъп до култура?

С тазгодишното издание на Резиденция Баба: Climartistique се впускаме в темата за насъщното отново през влиянието на климатичните промени на местно ниво върху водата и храната, произвеждана в селата. Допълнителен тематичен пласт е ролята на достъпа до култура и изкуство за жизнеустойчивостта на една малка селска общност. 

Каним артисти, с които да адресираме тази тема именно през изкуството.

ВОДЕЩИ ВЪПРОСИ: Кое е насъщното в селата в момента и как да го запазим и ОБОГАТИМ? Как изглеждат климатичните промени в това село? Кои са признаците, по които може безпогрешно да ги разпознаем? Къде е пресечната точка между изкуството и проблемите, свързани с климата (повлияващи на качеството на храната и водата и на сигурността ни)? Кои артистични похвати може да бъдат приложени за изследване и представяне на темата?

Като резидент/ка, ще получиш възможността:

 • да преминеш през интензивно 1-дневно обучение , преди да се потопиш в общността на селото домакин;
 • да живееш в местно домакинство в с. Горно Пещене за 16 дни;
 • да се запознаеш с местното културно наследство и фолклор – да ги вкусиш и документираш;
 • да организираш празник с местните хора в края на резиденцията , в който да покажеш прототип на артистичния си резултат;
 • да разполагаш с продукционен бюджет ;
 • да работиш с куратор , който ще ти помогне да развиеш артистичния си проект по темата – по време и след резиденцията

Обучението е преживяване с всички сетива, ум и сърце. Организира се от Фабрика за идеи и включва гост-експерти по теми като:

 • дизайн мислене и дизайн, ориентиран около човешките нужди;
 • системно мислене и теория U;
 • климатичните промени и ролята ни за тях; 
 • работа на терен с местна общност/ анализ на общност и нуждите й;
 • умения за документиране на фолклорно знание и сензитивност за проявите му;
 • социално-предприемачески подходи;
 • системна работа по устойчива идея;
 • автентична комуникация; 
 • създаване на отношения на солидарност и взаимопомощ.

Tърсим резиденти, които:

 • са между 18 – 40 години;
 • са творци от всички дисциплини – визуални и приложни изкуства, театър, танц, музика, кино, литература; архитекти и ландшафтни специалисти; дизайнери или специалисти от сферата на екологията;
 • искат да приложат експертизата си по социално ангажирана тема;
 • са културно сензитивни и социално ангажирани;
 • се интересуват от темите климатична и културна справедливост ;
 • имат добри социални умения и интерес към хората и културата в малки селски общности ;
 • емпатия, инициативност, честност и приспособимост са им присъщи качества;
 • оценяват работата в екип и биха работили в такъв;
 • имат интерес към местния  фолклор и климатичните промени , които засягат и ще продължават да качеството на храната, водата и културата ни.

Какво ти е нужно, за да се включиш: 

 • 16 свободни дни от 11 до 26 юни 2022 г., които да прекараш в с. Горно Пещене;
 • собствени средства за транспорт от и до селото и джобни .

// Фабрика за идеи и партньорът Tandem Regions поемат разходите за обучението, режийните и храната за всяко от домакинствата, при които ще живеят избраните резиденти. Резидентите ще разполагат и с продукционен бюджет за осъществяване на родени по време на резиденцията идеи.


Цел и резултати

Целта е 10 творци и специалисти от свързани с темата области да живеете в домовете на местни хора и да се срещнете с историите на общността, свързани с най-насъщното им – водата, прехраната и ролята на културата и изкуството в живота им. 

След 16-дневен престой и работа с куратор, заедно или поотделно ще започнете свои артистични проекти, привличащи внимание към проблемите и темите, които резиденцията адресира.

Резултатите от престоя ще бъдат артистични проекти, индивидуални или колективни (в екип с други резиденти), които ще реализирате в рамките на следващите 3 месеца – до края на септември 2022 г.

Премиерното представянето на завършените проекти ще бъде с изложба в Младежки дом Враца в началото на октомври 2022 г., на която ще са поканени жителите на с. Горно Пещене. След това изложбата ще гостува в София и други градове.

Още за темата

Балансът на водите е глобално застрашен от климатичните промени и все по-често в селата, в които пътуваме, срещаме истории за засушаване, възпрепятстващо отглеждането на традиционни местни култури. 

От друга страна, за част от местните жители на с. Горно Пещене сградата на старата фурна е от голяма значимост и полагат усилия да възстановят общностната й функция.

Затова и в тазгодишната резидентна програма насочваме вниманието на резидентите към изследване през призмата на водата и хляба – през търсенето, запазването и обогатяването на насъщното за една малка общност.

КАНДИДАТСТВАЙ до 20 МАЙ 2022!

~~~

Официален партньор и приятел на Резиденция Баба относно етнографската й страна е Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

/ Главен идеен и финансов партньор тази година е Tandem Regions – програма на Tandem Europe, която свърза граждански организации от Европа, които развиват прототипи на местни инициативи със силен заряд и потенциал. Организациите се подкрепят взаимно за скалирането им в издръжлив и репликуем модел с капацитета да влияе на местните политики. От тази година основите на програмата се поставят от консорциум от организации, част от които е Фабрика за идеи: 4iS (Португалия), Multifactory (Италия), COMM’ON (Гърция), Museum Pfyn (Швейцария), Arcadia (Холандия) и Creative Scene (Англия).