Разходи се из „селските“ творби на 16 артисти

Януари е и рефлексиите са незаобиколима нужда – но само ако са безпощадно искрени към себе си и хората около теб. Изминалата година (2023) беше невиждана и нечувствана в такава степен вихрушка за екипа ни – в много моменти имахме трудности (размисли да се откажем или да „отложим“ някои от замислените дейности), които не зависеха само от нашите усилия. Такива години раждат парадоксално и най-смислените срещи и изпитана общностност – на кого може да разчиташ в общите работни мисии и с кого наистина споделяте ценностите, които са ви свързали в самото начало.

Шестте артистични резиденции в селата Делейна, Синаговци (май-юни) и Кошава, Паволче, Ослен Криводол и Лик (август-септември) ни срещнаха с изумително „правилната“ група артисти – музиканти, визуални артисти, кино творци, скулптори и фотографи, които истински ценят общностния елемент в творчеството и истински уважават ритъма, хората и своеобразното битие на една малка селска общност – с всичките ѝ наглед чудатости и културни и човешки съкровища. Благодарни сме безкрайно, че така органично се оплете тази мрежа от, бихме ги нарекли леко нескромно, артисти с „Резиденция Баба нагласа“. С част от тях, напомняме, може да се срещнеш ей тук.

Какво правиха 16 съвременни артисти 1 месец в Северозападни села?

Те живяха в местни домове като местни, общуваха и твориха, прекрояваха представата, че животът в село задължително трябва да означава липса на достъп до култура.

Гъделичкаха своето и колективното въображение за употребата на позабравени или изоставени публични пространства, доброволстваха в ежедневните приоритети на местната общност, организираха творчески работилници с възрастните и децата в селото, дискусии, прожекции и простички поводи за присъстване заедно.

Вярваме и видяхме на практика, че всичко, което съ-създаваме с артистите и местната общност в селата, е подтик за свързване с мястото, с местната култура и хора извън консуматорската нагласа. И както един от резидентите ни в с. Паволче тази година, Никола Замбели (фотограф и режисьор), обобщи:
Мисля, че наша отговорност като артисти е да работим с общности, особено в отдалечени райони, където може да допринесем, като подчертаем важността на тези неща, които са пренебрегнати или забравени – да съхраним паметта им, да създадем нов смисъл на споделените дейности.

В тази джобна книга може да разгърнеш едно възможно децентрализирано бъдеще и част от артистите, които го създават. Желаем ти приятна разходка!

Книжката е достъпна и на АНГЛИЙСКИ тук.

Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“, от който е част „Резиденция Баба през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.