Кварталът като пространство за учене / Educity

Educity е Еразъм+ проект, който правим заедно с Colini-tripodi (Германия), Bond Of Union (Италия), ZEMOS98 (Испания) и Les Têtes de l’Art (Франция). Благодарение на него ще имаме възможност, чрез споделяни от всички нас, партиципативни методи да извадим наяве знанието и историите, спотайващи се в общностната тъкан на кварталите (а в нашия случай – и селата, в които работим). Целта е това да доведе до повече поводи за здравословна заедност, споделяне на преживявания, знание и подкрепа; до повишаване на гражданските компетентности, личната осведоменост, инициативност и критично мислене, на способността за вземане на решения и ангажираността в общността, от която сме част. Включени са ред дейности, които да стимулират овластяването на общностни лидери да разработват ефективни процеси за ангажиране на общността.

В рамките на Edu-City разглеждаме ученето като способност да учим от градския контекст. По-конкретно, използваме концепцията за ситуационно обучение, която се различава от общото образование, за да подчертаем един отворен, съвместен и процесен подход, който разглежда спецификите и особеностите на всеки социално-пространствен контекст и оценява знанията и компетенциите, създадени в ежедневието. Институционалното образование е свързано с признаването и легитимирането на универсални ценности, а ситуационното обучение е свързано с признаването на необходимостта те да бъдат адаптирани на местно ниво в зависимост от различните времена, пространства и социални условия.

Най-видимите резултати от този процес са:

Наръчник, обучителна схема за квартални фасилитатори, сайт с добри практики и инструменти за квартално фасилитиране от организациите партньори по проекта.

Като „Еразъм+“ К2 проект, Edu-City насърчава образователни преживявания с участието на възрастни от 5 европейски квартала. Edu-City се фокусира върху признаването на образователната стойност на съществуващите и консолидирани териториални компетентности, както и на местните компетентности на различните места, където работят партньорските организации. Проверяваме и валидността на разбирането за една нова професионална фигура на квартален фасилитатор, който да подкрепя групи от възрастни в осъзнаването на техните компетенции, в активирането на процесите на участие и гражданска ангажираност, в разширяването на техните перспективи за работа и живот.

Проектът включва поредица от национални и международни дейности, като обучение за преподаватели на възрастни, семинари и работен обмен (job shadowing). Edu-City се провежда едновременно в Палермо, Берлин, Марсилия, София и Севиля.

Финансиран е по програмата „Еразъм+/ 2021-1-IT02-KA220-ADU-000026604.