LEAD

LEAD International – най-утвърдената мрежа от лидери за устойчиво развитие в света, за първи път случи свое „sustainability challenge“ в Източна Европа по покана на Фабрика за Идеи. Международното събитие беше уникален шанс за нов начин на взаимодействие между хора от различни сектори с опит и интерес в комплексната тема „устойчиво развитие“. Като достатъчно проблематична беше избрана областта „Българска енергетика“ или един пожелателно по-устойчив енергиен микс за страната ни, децентрализация и прекратяване на монополи и корупционни практики. След успешно разбушуване на мозъците на интердиспицлинарния екип, приключило с World Cafe-събитие в Британски Съвет и изследване на софийските потайности… ето ни отново със страхотни новини:
LEAD избра България и Фабриката за Идеи за домакин на общоевропейската си среща „Leadership for sustainability in urban development“ (Лидерство за устойчиво развитие на градската среда) през април 2013.

КОГА: 13. – 17.10.2012

КЪДЕ: София