Нови културни пространства в 6 Северозападни села

Преди повече от две години, опирайки се на 9-годишния си опит в работата с общности в съвместното създаване на възможности в райони, от които ресурсите се изместват поради хиперцентрализирани системи, стигнахме до една идея.
Възприемайки експерименталната нагласа, която оттогава ни води, попитахме себе си и общностите, с които действаме заедно: Какво би станало, ако обновим и ресоциализираме изоставени пространства в обезлюдени села в най-бедния регион на ЕС и го разглеждаме като дългосрочна инфраструктура за възраждане на усещането за „културни местообитания“?

Какво ще стане, ако престанем да гледаме на икономиката като на първата и единствена предпоставка за процъфтяване на селата (и основна причина за виктимизиране на слаборазвитите региони)? Какво ще стане, ако поставим на първо място културата и правото на радикално въображение?

Физическите пространства за творчество и общностни събития, които съживихме в 6-те села благодарение на проекта ни „Съживяване на селата чрез творчески дейности“, са в отговор на тези търсения. Те са искра, подтик за един артист, за един млад човек да потърси повод да се свърже с мястото, с местната култура и хора извън консуматорската нагласа. Осезателна и сърдечна покана са за трайна среща между поколенията.

Вижте пространствата, както и част от сбъднатите от артисти и местни жители артистични и общностни събития в и заради тях.

Видео – Кирил Начев / Снимки – Йоана Стоянова, Елена Стойчева, читалища

Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности”, от който са част ремонтите на творчески пространства в 6 села в Северозападна България (Делейна, Синаговци, Кошава (Видинско) и Лик, Ослен Криводол и Паволче (Враца)), се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.