Обучение за хората пламъци в села / Съживяване на селата чрез творчески дейности

🔵 Двудневното обучение за представители на читалища от нашата „Резиденция Баба“ мрежа се сбъдна! Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ във Видин ни приюти за цели два дни (30 и 31-ви март) благодарение на основните ни партньори по проекта Видински фонд „Читалища„!

Включиха се, както беше предвидено, представители на читалища от община Враца, Видин и Мездра – НЧ „Светлина – 1927“ (с. Делейна), НЧ „Наука – 1925“ (с. Синаговци), НЧ „Съзнание – 1928“ (с. Кошава), НЧ „Фар – 1930“ (с. Паволче), НЧ „Наука – 1919“ (с. Лик), НЧ „Развитие – 2022“ (с. Ослен Криводол), НЧ „Светлина – 1928“(с. Неговановци), НЧ „Развитие – 1896″ (с. Салаш), както и местни активни млади хора.

Целта му, от една страна, беше да предадем опита си за организиране на артистични и доброволчески 1-месечни резиденции в села, но и да срещнем дейните представители на читалища (хора огънчета за местната общност) едни с други и да скрепим още по-трайно тази солидарна мрежа за обмяна на опит и организиране на общи живителни събития и срещи в селата. От друга страна, смелото ни намерение е да свържем трайно тези хора пламъчета и с други градски хора пламъчета, които имат солиден опит за създаване на общности и организиране на привлекателни културни събития. Като гост обучители в обучението се включиха Галин Попов (социално-културен център „ТАМ“ във Велико Търново), Теодора Константинова (от образователната инициатива „Изкуството и културата днес“), Галина Димитрова-Димова (дългогодишна кураторка на нашите артистични резиденции) и две дами от екипа на исландския ни партньор творчески център GullkistanАлда Роуз и Алда Сигурдардотир!

Галин Попов направи същински искрен пърформанс при споделянето на целия си организационен път – от група приятели (без организация и пространство), през бар, привличащ български и международни музиканти и театрални постановки, до цъфтящия в момента социално-културен център „ТАМ“ и ежегоден 2-дневен квартален фестивал „Варуша ЮГ“, за който се спира движението в града! Впечатляващи бяха и плодотворните начини, по които екипът на „ТАМ“ се сработва с община Велико Търново! След обучението и по време на вечерята гости от читалищата се струпваха при Галин с въпроси и идеи за общи събития.

Теодора Константинова разказа опита си от организиране на международните артистични резиденции IMAGO в пловдивското село Царимир – отново тръгвайки без опит и смело със съпруга си, разчитайки на художественото си образование и уважение към труда на артистите. Сега тяхната резиденция привлича артисти от цял свят, които правят изложби и в самото село, и в София. Ползотворна беше и дискусията с Теодора след презентацията ѝ, свързана с възможностите за добавяне на още по-голям общностен и социално ангажиран фокус на самата резиденция. За хората от читалища на обучението беше любопитно и по какви начини успяват да финансират престоя на международни гости.

Галина Димитрова-Димова е един от най-верните ни организационни ангели и е кураторка на нашата 1-месечна резиденция, част от Резиденция Баба, откакто тя е артистична – за първи път в с. Делейна през 2020 г. Галя направи един обширен обзор на всички издания на Резиденция Баба от 2020 г. насам, на артистичните резултати от тях и участниците. Тя разказа и за финото изкуство да лавираш между създаването на искрено и критично изкуство и да подхождаш уважително към дадена група или местна общност.

Нашите исландски гостенки от творческия център Gullkistan първо направиха едно въвеждане в природните и културните съкровища на страната си, стереотипи и малко познати за нея факти като този, че населението ѝ е струпано само по периферията. Техният център е медитативно бижу, което също привлича творци от цял свят за минимален престой от 1 месец, който те си покриват финансово изцяло, но получават пълно обгрижване и подхранваща среда за творчество, и нерядко – палачинки.

Благодарни сме за тази мощна среща на безотказни хора от културния „център“ и периферия на страната ни, които имат да си дадат толкова много и да се подкрепят в общата си цел – да направят местата, в които живеят, по-жизнени, по-културно процъфтяващи и приветливи! Нямаме търпение за следващата такава среща!

Обучението е част от проекта ни „Съживяване на селата чрез творчески дейности” и се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.