Обучителна схема за квартални фасилитатори / Edu-city

Вече стъпваме във финалното удовлетворение от постигнатото като част от международния проект Edu-city, от който сме част последната година и половина.

По него, вече ти споделихме, създадохме един страхотен наръчник на английски с партисипативни практики и методи, събрани от опита на петте организации, който може да ти е верен съветник при общностната работа. И наръчникът, и обучителната схема следват логичната структура от 5 ключови стъпки на всеки общностен партиципативен процес: Изследване (опознаване на средата и общността); Включване (ангажиране чрез различни партиципативни дейности); Сторителинг (вслушване в историите на общността и комуникиране на дейностите до по-широк кръг хора); Съ-създаване (процеси по съвместно създаване на инициатива, преживяване, събитие и пр.) и Рефлексия (събиране на обратна връзка, прозрения и оценяване на постигнатото).

Обучителната схема за квартални фасилитатори е вече налична в завършен вид на 5 езика (български, италиански, френски, немски и испански) тук на сайта на проекта.