Покана за артисти: Включeте се в Артистична резиденция в Северозапада

5 БЪЛГАРСКИ и 5 ЧУЖДЕСТРАННИ АРТИСТИ ЩЕ ИЗСЛЕДВАТ И ПРЕСЪЗДАДАТ ВЗАИМНА ПРЕДСТАВА ЗА СЪВРЕМЕННО ЖИЗНЕНО СЕЛО 

Радикално въображение в селска действителност

Отправяме нова покана към артисти за участие в артистична резиденция във видинското село ДЕЛЕЙНА от 24 август до 13 септември 2020 г.

Неочакваната извънредна ситуация поради пандемията с Covid-19 наложи промяна в планирания в началото на годината формат на артистичната ни резиденция – съжителство и сътворчество на български и чуждестранни артисти в село Делейна (област Видин).

След разговори с местните хора и след обсъждане на възможните сценарии в тази нова обстановка, екипът адаптира формата така, че да отговори на актуалните условия и нужди. Най-приоритетно е да пазим безопасността на възрастните хора в селата, като същевременно се опитаме да разнообразим техния живот след социалната изолация и да търсим заедно възможен съвременен модел на жизненото село.

Необходимостта да се дистанцираме физически направи още по-сложна и предизвикателна връзката между поколенията, между културата на градовете и тази на селата, която адресираме чрез резиденцията. 

Същевременно този общ проблем, който оголи още по-ясно несправедливостите и неравното разпределение на ресурсите – и икономически, и културни, – породи нови форми на съпричастност и солидарност, които дават надежда за по-емпатични отношения.

ТЕМА

Село Делейна, както и голяма част от българските и европейски села в южна и югоизточна Европа, се намират в район на социална, културна и географска периферия, засегната от съвременните политически и икономически процеси. Бедност, обезлюдяване, липса на качествен достъп до култура (но и здравеопазване, образование, икономически перспективи) и нарушена връзка между поколенията са част от последиците от  тези процеси.

Въпросът и темата, която предлагаме да разгледате по време на резиденцията, са: Възможно ли е и как можем да “мислим село в бъдеще време”? Как се ражда публичното въображение, което би си позволило да “мисли селото в бъдеще време“?

В търсенето на отговори как през средствата на културата можем да “рехабилитираме” този мускул на общественото въображение, неспособен днeс да си представя селото. Емпатията или провокацията могат да го съживят? Кое от онова, което е било, има стойност и днес, а кое, което никога не е било, може да добави стойност днес?

Разчитаме на смели, неизпробвани, но и нужни за общността подходи, които да включват творческото въображение и средствата на изкуството като движещи сили за благотворна промяна. 

УЧАСТИЕ

Участниците ще бъдат артисти от различни дисциплини, които имат заявен интерес и опит в социално-ангажирани артистични практики и работа с общности.

Участието в резиденцията ще бъде в екипи по двама или повече артисти – един български и един чуждестранен, като българският артист ще бъде на място в селото, докато чуждестранният ще допринася с експертизата и идеите си дистанционно.

Българският участник ще е отговорен за проучването и работата на терен, докато чуждестранният ще има рефлексивна и концептуална роля. Двамата заедно ще работят съвместно по създаването на артистичен проект, който пресъздава спецификите на мястото и вдъхновението на артистите от общуването с местните хора под формата на аудио-визуален проект, документален филм, инсталация, намеса в средата, комикс/ с разказ с илюстрации и т.н.

На резидентите ще бъдат предоставени разнообразни ресурси от база данни с материали и изследвания натрупана през годините на провеждане на Резиденция Баба, които те могат да използват в реализацията на своите проекти. Българският участник ще може да използва като студио – работно пространство местното читалище в с. Делейна.

РЕЗУЛТАТИ

На финала на резиденцията артистичните проекти ще бъде представени като изложба по време на общностно събитие (и онлайн) в село Делейна. Изложбата впоследствие ще бъде представена и в български градове.

НАСТАНЯВАНЕ, ПЪТНИ и ХОНОРАРИ

На резидентите, които ще живеят в селото, ще бъде предоставено безплатно:   
* настаняване и храна по време на престоя им в къщи на местни хора;
* работно пространство в местното читалище;
* пътни разходи до селото.

Всички 10 артисти ще получат хонорар за изследването и работата си в селото.

Ще разполагат и с малък продукционен бюджет (около 200 лв), като използването на местни материали е силно препоръчително.

Екипът на Фабриката и кураторката Галина Димитрова-Димова ще са на разположение на участниците през цялата резиденция.

Общ брой резиденти: 10

Период на кандидатстване: 17 юни – 17 юли 2020

Обявяване на избраните резиденти:  20 юли 2020

Артистична резиденция: 24 август – 13 септември 2020

-> ФОРМУЛЯР за кандидатстване <-