Практики на съживяването на малки населени места – видео от EMPATHEAST 2023 / Видин

„Практики на съживяването“ беше панел от първия ден на международния ни форум EMPATHEAST (10-12 ноември, Видин), в който примерът на нашата Резиденция Баба беше обговорен от Антоанета Куик (като резидентка в с. Кошава), Васил Костадинов (резидент в с. Ослен Криводол), Галина Димитрова (кураторка на Резиденция Баба), Елма Йотова (домакин в Резиденция Баба), Мария Божковска (НЧ „Фар“ с. Паволче), и Десислава Божидарова – етноложка и една от причините да работим със с. Делейна и района.

Какво беше заключението на всички? Резиденция Баба е безпрецедентно необходима като отговор на задълбочаващи се проблеми, свързани с централизацията на културата и западащата връзка между поколенията и местните общности.

Чуйте обаче сърдечните и фактологичните детайли от самите участници.

Наш верен партньор, заради който събитието е възможно във Видин, е Видински Фонд „Читалища“, а във форума се включиха и исландските ни партньори от Gullkistan, center for creativity.

Видеото е на Кирил Начев.

Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“, от който е част международният форум EMPATHEAST през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.