Делейна празнува Резиденция Баба за 2-ри път

Както и самите ние и „Резиденция Баба“ празнуваме Делейна пак и пак – едно от любимите ни места за завръщане! Първата доза артистични резиденции, които организирахме тази година през май, беше в двете видински села Делейна и Синаговци! И двете ни приютиха с 1-месечна резиденция за втори път.

Делейна е и първото ни – и силно на сърце – влашко село, където за първи път чухме влашка реч и видяхме изумително красивата влашка архитектура и уникалните ѝ интериори.

Там за 1 месец от 16 май до 14 юни живяха, твориха и създаваха общностни и артистични поводи за заедност Сара Крейкрафт (фолклористка), Стоян Костадинов (музикант) и Елена Стойчева (архитектка и визуална артистка). Потапяме ви в пъстротата на финалното събитие в Делейна, трите артистични проекта на резидентите и синтеза им с местни певчески и духов оркестър – в и пред новоремонтираното от нас и ударна бригада местни вълшебници пространство!

Елена Стойчева направи портрети на всички желаещи местни хора в рамките на фото дни в ремонтираното творческо пространство. Tя създаде и аудио-фотографска инсталация с тема търсенето на принадлежност в комбинация с предмети, подарени от местни хора, които те свързват с усещането за принадлежност, както и с много местни планински цветя. Елена подготвя и документален филм за с. Делейна, започнал с участието ѝ в резиденцията ни там през 2020 г.

Сара Крейкрафт събра аудио истории и знание за 7-те чешми на селото (някои от които пресъхнали) от делейнчани и направи фотографска изложба, в която ги комбинира и представи в ремонтираното от нас пространство. Всеки можеше да опита вода от непресъхналите чешми, да я опише и разкаже история за тях. В ролята си на изследователка тя подготвя и дълъг труд за тенденцията на завръщане на млади хора в селата и има отредена глава за приноса на Резиденция Баба в нея.

Стоян Костадинов (музикант) направи авторски стенд-ъп с истории, мъдрости и цитати от местните хора. В тях вплете моменти от създаването на личната си връзка със селото и своите домакини, ежедневни случки в тях, но и наблюдението за социални проблеми на селото и района. Представлението му завърши с концерт с влашки и популярни песни.

Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“, от който е част артистичната Резиденция Баба през 2023 г., се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на устойчив културно-предприемачески модел, адресиращ обезлюдяването на селата чрез достъпа до култура в тях.