PRICE

Нямахме търпение да ви разкажем в какво се е забъркала Фабрика за идеи…

С водеща организация COPADE сме горди партньори в проекта „PRICE”- promoting responsible investment and commerce in Europe.

PRICE e проект за взаймодействието между Етичното финансиране и Справедливата търговия. Проектът насърчава Fair Trade движението и институциите за етично финансиране да работят заедно като едните използват етичното финансиране и услуги в техните ежедневните си финансови нужди, а от своя страна етичните финансови институции – инвестират в организациите, занимаващи се със справедлива търговия. PRICE стартира през 2013г. и в него участват 10 партньорски организации от 9 държави – AGICES, Equação, Fair Trade Hellas, The Cultural Foundation for Ethical Responsability (FCRE), Koperattiva Kummerċ Ġust, PFTA, Protect the Future, The World Fair Trade Organization (WFTO) и Ideas Factory.

Целта е на европейско ниво да се свържат справедливата търговия с етичното финансиране,а в България да научим повече по тези две теми и да открием как да ги прилагаме.

Прекрасен пример за този модел е Banca Popolare Etica-http://www.bancaetica.it/ първата по рода си банка в Европа, която търси реална промяна, създавайки и прилагайки модели на етично финансиране и справедлива търговия в Европа, Централна Америка, Азия и Африка. Политиката на банката се определя от нейните 37 000 членове, които решават в какво да финансира банката, за да имат позитивно влияние техните спестявания и инвестиции върху обществото като цяло- социални предприемачески инициативи, зелени и културни страрт-ъпи, градски кооперативи и други, на които друга „нормална” банка не би обърнала внимание.

Фабрика за идеи организира първото в България събитие за създаване на алтернативни етични механизми за финансиране, независими от съществуващите финансови институции.

На 16ти юни събрахме визионери и практици от България и Европа със социални и зелени предприемачи, потребителски, хранителни и родителски кооперативи, активисти, финансисти и икономисти, заинтересовани от възможността за създаване на етичен финансов инструмент в България.

Заедно поставихме началото на дебата за нуждата от стартиране на инструменти на етичното финансиране в контекста на необходимостта от повишаване на интереса към справедливата и местна търговия (Fair & Domestic Trade) в България.

Банка Етика е уникален пример за стартирала като grassroots инциатива банка, в следствие на опита да се избегне корумпираната италианска банкова система. Днес банката има 37 000 членове – всички те на годишно общо събрание решават посоката на развитие на банката и правят Банка етика уникален пример за гражданско участие, отгвороност и инструмент, даващ независимост на малки проекти, които обаче са в полза на общността.

Въведение в етичните финанси и отговорните инвестиции

 

Introduction to Ethical Finance and Responsible Investments

 
 

Fair Trade and its interrelations with Ethical Finance