Прозрачност

От началото на 2017 г. опитваме да имаме все по-голям процент финансова подкрепа от общността, която припознава значението на това, което правим. Вече имаме 2 успешни краудфъндинг (общностно финансиране) кампании зад себе си и продължаваме да подхранваме тази тенденция.
Въпреки това, по-голямата част от средствата, с които осъществяваме форматите, събитията и теренните си проучвания, засега идват от отделни краткосрочни грантове или дългосрочно финансиране от фондации.