Public Visioning

Public VisioningВъв време, когато всички имаме достъп до информация, имаме нужда не от “лидерство”, а от методи и инструменти да организират тази информация в процес за търсене и намиране на решения за общности, организации, неформални групи, общества от самите тях. През различни методологии и намеси в градската среда създаваме условия за “Споделено мечтаене” и формулиране на конкретни решения в интердисциплинарна среда, като подпомагаме стъпките за прилагането им.

Това е единственият устойчив път към създаването на социални иновации, чиято органика е участието на гражданите в процесите на взимане на решения.
 

[one_fourth][dpthumb postid=“2835″ color=“#E4754F“][/one_fourth]

[one_fourth][dpthumb postid=“2847″ color=“#E4754F“][/one_fourth]

[one_fourth][dpthumb postid=“3136″ color=“#E4754F“][/one_fourth]

[one_fourth_last][dpthumb postid=“4423″ color=“#E4754F“][/one_fourth_last] [clearboth]

 

[one_fourth][dpthumb postid=“3127″ color=“#E4754F“][/one_fourth]

[one_fourth][dpthumb postid=“4417″ color=“#E4754F“][/one_fourth]