Национално изследване за достъпа до култура в България – къде е културата?

Над 60% от хората, живеещи в малки населени места, биха посетили културно събитие, ако такова има в близост до тях и – имат финансовата възможност.

Липсата на достъп, оказва се, не е равнозначна на липсата на желание.

Участието в културния живот, свързаността с общност имат ключова връзка и с психичното здраве.

Изследването, което осъществихме с помощта на финансиране от Национален фонд „Култура“ по програма “Подкрепа за възстановяване и развитие на частни културни организации”, съдържа ключови данни за динамиката на (не)участие в културни дейности – с открояване на спецификата по възраст, образование, средно брутно възнаграждение, населено място и пол.

То ясно показва, че прилаганите политики и стратегии на национално ниво за развитие на публики и достъп до култура, за съжаление, не се основават на данни и изследване на реалността и както показват и данните – не работят за това тя да се промени.

Поръчахме национално представителното изследване на Социологическа агенция “Маркет Линкс”, а анализът беше поверен на Диана Андреева от “Обсерватория за икономики на културата”.

Кои са някои от нашите предложения за постепенно подобряване на положението, вижте в интервюто:

Още медийни включвания по темата в: OFFNews, PlovdivNews, БНР, Dnes.bg.

/ Снимка – Илиян Ружин / Резиденция Баба 2022 г. в с. Горно Пещене