Seeing Systems [BG]

Seeing SystemsЗа да можем да променяме системи трябва да изучаваме и учим повече за смисъла на думата “система” в социален контекст.

Мисленето в системи е основна част от ценностната система на Фабрика за идеи.

Основа на всяка наша методология и мотивацията зад всяка от нашите активности.

Развиваме наш набор от “авторски” активности, с което целим да предаваме знанието, събирано години наред в тази сравнително нова дисциплина и така катализираме промяната на средата към по-добро.