Тиймбилдинг

Нашите „свързващи“ преживявания

Тиймбилдингите, които предлагаме, са едно- или няколкодневно преживяване, базирано на форматите ни „Резиденция Баба“ и „Предизвикателство за социална промяна“.
Уникална комбинация от сплотяващо екипа и развиващо множество умения на участниците преживяване, доброволчество и социална отговорност.


Нашите тиймбилдинги дават на участниците възможност да се опознаят в необичаен за тях и за работната среда контекст, да работят равностойно в екип и да решават заедно проблеми. В допълнение, те придобиват умения по дизайн мислене, иновативни подходи към проблемите и работа на терен. Разгръщат креативността си, създават неща със собствените си ръце и започват да общуват с непознати хора автентично и без сценарий. Освен че много се забавляват, успяват да бъдат полезни на мястото и общността. А теренът може да бъде градска среда или село, в зависимост от предпочитанията.
При желание, това приключенско и игрово преживяване може да прерасне в задълбочена работа с екипа, анализ на наблюдавани поведения по време на тиймбилдинга и ценна обратна връзка един към друг. Участниците извличат ползи и изводи за себе си, за своето поведение в екип и могат да продължат да работят с тях в по-дългосрочен план.

Приходите от стопанската ни дейност са посветени 100% на поддръжка на мисията на Фабрика за идеи и отделните ни формати.