Обучения

Нашата опитност и експертиза

• Обучение и консултиране по дизайн мислене (design thinking) и ориентиран към човека проект-дизайн (human-centered design);
• Използване на световно утвърдени и уникално разработени от нас методи за креативни дискусии, вземане на качествени решения и свързващи участниците преживявания – World café, Creative drink, EmpathЕАТ, Urban mapping, Social lean canvas;
• Разработка и имплементиране на проекти и инициативи за социална промяна и социално предприемачество;
• Обучение и дискусии по теорията U-Turn и използване на инструментите, които предлага;
• Работилници за креативно преживяване и разгръщане на личния творчески потенциал;
• Обучение в “меки” умения и работа с хора – как да представяте успешно себе си, идеите и продуктите си, как да бъдете ефективни комуникатори, как да навигирате промяната, стреса, времето и проектите си, как да се справяте с конфликтни ситуации така, че всички да са облагодетелствани. А коя е следващата ви стъпка в кариерното развитие? Или може би завой…?
• Дизайн на събития, свързани със социална промяна;
• Собствени формати и инициативи, които да могат да изпълнят със съдържание ценни и смислени КСО стратегии;
• Фасилитиране на стратегически и креативни срещи;
• Работа на терен с местни общности и групи в риск от социално изключване.