UTOPIA BOX

През юни 2011-та в София, на мястото на Мавзолея се настани духът на Иракли в архитектурния дипломен проект на арх. Силвия Айтова UTOPIA BOX – в общо хрумване съвместно с Фабрика за идеи. Павилионът се разгърнa като спасителна кула за утопиите ни и като реално пространство за иначе невидими фантазии за друг възможен свят. Проектът беше вдъхновен от възможните алтернативи на застрояването по черноморието ни и конкретно плановете за Иракли и Емона. Той ни приготви едно утопично и в същото време съвсем реално пътешествие в свят на природосъобразна архитектура, екологично строителство и вдъхновено изкуство. UTOPIA BOX пренесе една действителност на друго място, за да провокира обществеността да бъде участник. Павилионът отвори място за дебати под “покрива” на материализиралия се на мястото на Мавзолея ираклийския дух в една символична спасителна кула и магично пространство, където съ-творяването на нови действителности беше негова функция във взаимодействието му с хората. Проектът е част и от усилията на фабриката да създава и участва в създаването на инструменти за “public visioning” или споделено визионерстване.

ЕКИП: Създаването на пространството около павилиона е съвместен проект на арх. Силвия Айтова, Гражданска група “Да спасим Иракли” и Сдружение “Фабрика за идеи”.

КОГА: 5, 6 и 7 юни 2011 г.

КЪДЕ: Мястото на Мавзолея, София