Включи се в турлашката Резиденция Баба 2021!

КЛИМАТ и ДОМАШНА ХРАНА. КАКВО ОБЩО ИМАТ С БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА? 

Този изследователски въпрос си поставяме заедно с “Българска фондация Биоразнообразие” и търсим артисти, които се интересуват от климатичните промени.

Резиденцията ще се проведе от 22 СЕПТЕМВРИ до 2 ОКТОМВРИ в с. САЛАШ (Белоградчик). Ако си артист, може да кандидатстваш, като попълниш ФОРМУЛЯР до 10 СЕПТЕМВРИ, след което ще бъдеш поканен/а на интервю за участие.

Седмото издание на Резиденция Баба отново е артистично и е по-експериментално, защото и светът ни се променя бързо пред очите ни.

Ако като нас често пътуваш из селски райони, може би често чуваш: “Изгоряха всичките домати”; “Няма нито една слива в селото тази година”; “Много по-трудно е сега да отгледаш нещо, отколкото беше преди” – това са цитати от села, в които сме били. “Наша си, домашна продукция”, мазета с компоти, офанзива за лютеница – кое от това разбиране за хранителна независимост имаме нужда и днес. Кое нямаме вече и защо?

КАНИМ 15 артисти и креативни комуникатори да живеят за 10 дни във възрастни домакинства в селото и да дадат своята артистична рефлексия на темата!

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА
Освен всичко, което съдържа Резиденция Баба по принцип – срещите с местната реалност и фолклор, – този път сърце на търсенията ни ще бъде един труден въпрос: Как се промени земеделието, животът на село и нашата храна сред нарастващите летни температури, неравномерните валежи и липсата на климатична предвидимост в последните години?
Как това ще повлияе на бъдещето на селата? С нас освен най-важните експерти – местните хора, ще бъдат и учени, агрономи и изследователи.

ЦЕЛТА НА ИНИЦИАТИВАТА ТАЗИ ГОДИНА

Целта е 15 артисти и креативни комуникатори да живеят в домовете и се срещнат с историите на местни възрастни хора, свързани с храната и климатичните промени. След 7 до 10-дневен престой и работа с куратор заедно или поотделно, участниците ще започнат свои артистични проекти, адресиращи темата на резиденцията. 

Салаш е малко планинско село в близост до Белоградчик с уникални кулинарни традиции и местни ястия и може да ни научи на много за трансформациите в начина на живот, свързани с промените в природата и приготвянето на храна. Част е от торлашката етнографска група и това е първото такова село в историята на Резиденцията. Там не живеят млади хора – най-младият жител е на 62 г.

Резиденцията се организира от Българска фондация Биоразнообразие и Фабрика за идеи по проектa “Climate Game On | Don’t let climate change end the game!” с подкрепа на програма DEAR на Европейската комисия. Проектът цели да подпомогне информираността на хората по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото.