Кои сме ние

icons_about_us

Фабрика за идеи е платформа, обединяваща активни хора в страната и чужбина, които създават “активи” на свързване там, където те са дефицитни – между поколения, между дисциплини, между града и селото, между граждани и общински власти, между “център” и “периферия”. Създавайки мостове на взаимодействие там, където те са прекъснати, вярваме, че създаваме алтерантива на един все по-радикализиращ се свят, все повече затворен в “балоните на единствената истина”, като заместваме страха с опознаване, с изследване, със създаване на нови решения. Фабриката прави това чрез различни формати за креативно взаимодействие, от които се раждат съвсем конкретни решения, които подкрепяме от самото начало до реализацията им. Инициативите ни Резиденция Баба, Предизвикателство за социална промяна и EMPATHEAST са нашият манифест за промяната, нужна ни сега: връзка между дисциплини, поколения, идеи, които създават света такъв, какъвто бихме го обитавали: любопитен, неосъждащ, творящ.

Мисия

icons_misia

Мисията на Фабрика за идеи е да пробужда чрез иновативни подходи и изпитани инструменти потенциала за социална промяна у всеки, готов да поеме радостното бреме на собствената си сила да въздейства. Инструментите, на които се доверяваме в експериментални комбинации, са неформалното образование, креативността и създаването на мрежи от страхотни хора, настроени променотворчески.

Визия

icons_vision

Вярваме, че е възможен и вибрира на смелост разстояние свят, в който пълноценното себеизразяване ще създаде множество овластени общности – създатели на собствената си съдба, а не само нейни потребители – хора, които искат и могат активно да взимат решенията, които засягат бъдещето им и съвместно го сътворяват.