This slideshow requires JavaScript.

 

От споделянето на ресурсите ни като време, пространство, материална подкрепа за идеи и инициативи, в които вярваме, всъщност се раждат възможностите да си върнем като граждани собствеността върху света наоколо.

Това и правихме на 8 октовмри по време на Националната презентация на екипите от Предизвикателството 2015 – култивирахме умението да се подкрепяме едни други в онези трудни неща, които наистина променят системата.

16-те eкипa, които продължиха напред след Регионалните презентации на идеите си във Враца, Русе, София, Пловдив и Бургас, се срещнаха в София в Телефонната палата – отново да представят идеите си пред по-широка аудитория, но и по-важното – да обменят впечатления и подкрепа.

Благодарим отново за отдадеността и продължаваме напред към Инкубатора за социални иновации (17-18 октомври), когато екипите ще прекарат 2 дни с ментори, които ще им помогнат да материализират идеите си!