Адаптация

Име на проекта: Караваната

Идеята ни представлява серия от взаимносвързани дейности,  започващи с проучване на поставения проблем, установяване на конктретните нужди на деца и семейства и търсене на решения.

Ще оборудваме каравана, в която ще събират даренията, социален магазин в който да се разпределят и съхраняват получените вещи. В идеята са обхванати доброволци и граждани, които съдействат и контролират за реализацията на идеята. Организират се събития, които да съберат всички заинтересовани страни и техните нужди.

Категория – Работа с общности

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Мария Бенова – 25 г.

Милица Иванова – 25 г.

Георги Георгиев – 25 г.

Делян Тодоров – 32 г.

Предизвикателство – Отново на училище

Регион – гр. Русе

‣ Контактиmimi_benova90@abv.bg, delyantodorov@gmail.com, m_pl_ivanova@abv.bg, g_1362@abv.bg

Нека да работим заедно