Заслушай се

Име на проекта: Национален център за жестови и текстови услуги за хората с увреден слух

В България има над 120 000 души, от които 8000 деца и младежи до 18год. са с различна степен на слухово увреждане. Голяма част от тях разчитат основно на жестовия език като основно средство за ежедневна комуникация. Хората със слухови проблеми са изправени пред бариера в общуването, те нямат равен достъп до информация, образование и кариера. Нашата основна цел е да осигурим равен достъп до информация, образование и комуникация и съответно услуги за хората от тихата общност, защото те заслужават пълноценно участие в обществения живот. Решението ни е внедряване на онлайн платформа за жестов превод и превод от говор към текст, която да помогне за социалното включване на хората с различна степен на слухова загуба.

Категория – Образование

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Ашод Дерандонян, 40 год.

Александър Иванов, 27 год.

Ива Цолова, 24 год.

Йоана Колева, 30 год.

Ина Хранова, 23 год.

Маринчела Пеева, 17 год.

Кирил Славов, 24 год.

Дочка Велева, 23 год.

Янка Трачук, 29 год.

Предизвикателство – Осигуряване на равен достъп до информация, образование и кариера за хората с увреден слух.

Регион – гр. София

‣ Контактиashod@zaslushaise.bg

Let`s work together