Какаляшка crew

Име на проекта: Лаборатория за предизвикателства

Искаме да взривим умове и сърца, интелект и желание, за да превърнем града в точка на кипене. Ние ще работим новаторски за хората, за да ги направим сплотени, щастливи, нетърпеливи и отворени към света. Ще направим лаборатория за предизвикателства – пространство, около което да се завихри общност, която сама си задава социални предизвикателства и заедно търси решението им и „Монитор“ – дигитален инфо пункт в центъра на Враца с информация за всичко, засягащо родния ни град и новосъздаващата се общност.

Категория – Младежка заетост и безработица

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Миглена Младенова

Цветелина Добрева

Регион – Враца

‣ Контакти – miglenski_84@abv.bg

Нека да работим заедно