Сговорна дружина

Решение – Изкуството Лел-чи – проектът представя устойчив модел за включване на безработни жени над 50 години в трудова заетост с помощта на местната общност. Възможни дейности: частен домоуправител, поддръжка и облагородяване на междублокови пространства, градско земеделие.

Категория – Работа с общности; Прекъсване на цикъла на бедността;

Актуална информация за развитието на проекта – Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

От изображението по-долу може да изтеглите архива с материали.

Екип

– Гергана Костова 27 г.

– Камелия Величкова 27 г.

Предизвикателство – Предложете устойчив модел за включване на безработни жени над 50 годишна възраст в трудова заетост

Регион – гр. Бургас

Контакти office@vijburgas.com

Нека да работим заедно