Френе

Име на проекта: Симбиотично

Нашето решение се състои от три части:

1.  Ангажиране  на  широка  аудитория  от  граждани  и  организации,  които  да окажат  въздействие  на  Община  Бургас,  с  цел  сменяне  статута  на  зоната

2. Изграждане  на  еко  пътека,  свързваща  Приморския  парк  с  Центъра  за наблюдения,  даваща  бърз  и  комфортен  достъп  до  естествената био  среда  на  района

3. Изграждане на временна еко постройка-чайна в района на укритието за наблюдение на птици.

Категория – Околна и градска среда

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Калина Хараланова – 23 г.

Николета Петрова – 28 г.

Дора Стойкова- 29 г.

Предизвикателство – Да предложим иновативно решение как да се използва потенциалът на Атанасовското езеро и близостта му със солниците, така че да се популяризира биоразнообразието на езерото и да се повиши посещаемостта му, без това да навреди на хабитата.

Регион – гр. Бургас

‣ Контактиpavlova.kali@gmail.com

Нека да работим заедно