Точка

Име на проекта: Термално-нормално

Както става ясно проблема с използването на минералният воден ресурс в София и предотвратяването на рушенето на минералните бани, по-специално тази в Овча Купел, е много, много дълбок и не е лесно решим. Нашата цел е поне леко да открехнем вратата и да срещнем обществото и проблема,възможно най-много хора да докоснем с познанието за него. С тази цел сме замислили серия от акции-провокации и инсталации на ключови места, които да не оставят гражданите на София безучастни и равнодушни по темата.

Категория – Околна и градска среда

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Надежда Сучева
Петко Георгиев
Велин Даскалов
Мария Хинкова

 

Предизвикателство – Завръщане на столичните минерални извори и техния сграден фонд в ежедневието ни

Регион – гр. София

‣ Контакти – maria.hinkova@rocketmail.com, Фейсбук страница

Let`s work together