7 А.М.

Идея: СБОР 1.0. (Глобална трапеза + iКРАН)

Проектът има две части: “Глобална трапеза”, която събира целевите групи в неформална обстановка, където се обсъждат решения за здравословно хранене. Идеите се предлагат на цялата ученическа общност на дигиталната платформа iКРАН, достъпна в училище и онлайн. Инициативността се награждава със здравословни награди, а идеите и решенията се прилагат от училището и доброволни групи.

Категория – Образование

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Светослава Лапчева, 25 г.

Гергана Маркова, 25 г.

Златка Йоргова, 18 г.

Мария Куртева, 18 г.

Александър Ханджиев, 20 г.

Гергана Гончева, 18 г.

Надежда Алексиева, 18 г.

Дафинка Пенева, 17 г.

Предизвикателство – Подобряване на комуникацията между ученици, учители и родители чрез „храна за размисъл“.

Регион – гр. Бургас

‣ Контакти – svet.lapcheva@gmail.com, zyyorgova@gmail.com,  mariakurteva@abv.bg

Let`s work together