Labour Neighbour

Име на проекта: Игра на успеха

Накратко идеята ни ще изглежда като геймифицирано мобилно приложение, чрез което младите хора могат да се информират за видове професии и кариера, играейки. Важен фокус на проекта ни е даде знание на младежите както за професии, които в момента не са модерни и толкова привлекателни, но все нужни на обществото, така и за иновативни такива, които тепърва се развиват. Избрахме играта, като начин за представяне на кариерна информация, за да бъде запознаването с различните професии по-лесно и интуитивно. В момента екипът ни търси съмишленици, които да се припознаят в идеята.

Категория – Младежка заетост

Актуална информация за развитието на проекта

Ще се радваме всеки, който се припознае в идеята и може да съдейства със своите специфични умения за реализирането й, да се свърже с нас на посочените контакти.

Екип

Деница Колева, 25 г.,

Верина Лефтерова, 25 г.

Предизвикателство – Насърчаване на осъзнатата заетост – подпомагане на деца и младежи да правят информиран кариерен избор играейки.

Регион – гр. София

‣ Контактиdenicank@gmail.com

Нека да работим заедно