The voice of human

Идея: Stopli-nanovo

„Stopli-nanоvo“ ще бъде youtube видео-дневник с 356 епизода, точно 356 дни, заснет с GoPro камера. „Stopli-nanovo“ ще отрази истинските ромски вибрации, които вдъхват живот в сърцето на жилищния квартал „Стоплиново“. Ще покаже една различна, малко по-истинска страна на ромите. Жарните и хуманните роми. „Stopli-nanovo“ има за крайна да образува около себе си съмишленици, които също да пуснат корени в квартала. А и не само, а да го заобикнат за това, което е – където цъфти живот, но различен.

Категория – Работа с общности, Бедност

Актуална информация за развитието на проекта

Ако искате да разберете повече за проекта или да го подкрепите, свържете се с екипа на посочените контакти.

Екип

Борис Бъндев

Регион – Пловдив, кв. Столипиново

‣ Контактиbandev.boris@gmail.com, Фейсбук страница , YouTube канал

Нека да работим заедно